Thursday, April 25, 2013

It's My Life: ~Nilai Seorang Isteri~

It's My Life: ~Nilai Seorang Isteri~: Seorang penceramah mengadakan permainan kecil kepada tetamu di dewan yang sudah berkeluarga dan meminta 1 orang datang kedepan. PENCERA...

No comments: